Her er en oversikt over våre tjenester:

 

Regnskap

Vi fører regnskap i et online regnskapsprogram – e-conomic -  som er spesielt utviklet for små og mellomstore bedrifter. Dette  webbaserte regnskapsprogrammet  sikrer fleksibilitet og kommunikasjon med deg som kunde. Både du som kunde og vi har tilgang til ditt regnskap. Vi har vektlagt nye IT-løsninger for vårt arbeid, som sikrer effektivitet og fleksibilitet i vårt arbeid. 

Economic tilbyr flere funksjoner. 

F.eks. har systemet et fleksibelt opplegg for fakturering.

Economic har systemer for fakturering og purring av utestående faktura. Economic regnskapsprogram tilbyr muligheten til å ha KID-nummer på fakturaene(11 siffer-Modul 10) . Bruk av KID-nummer på fakturaen er en automatisk prosess som gjør det enklere å holde styr på hvilke regninger som er betalt, da dette ellers er manuelt arbeid. OCR-fil brukes ved en betaling med KID-nummer. En innbetalingsfil kalt OCR-fil spesifiserer innbetalingene som er merket med KID-nummer. Det er bankene som lager OCR-filene og disse lages av NETS. 

 

Vi bistår med:

 

  • Regnskapsførsel
  • Fakturering
  • Lønn
  • Årsoppgjør
  • Likningspapirer
  • Nyetablering. Stiftelse og omdanning av selskaper. 

Internkontroll

Regelverket oppleves ofte som komplisert for de som driver bedrifter. Det er mange krav og kjappe frister som skal overholdes. I en travel hverdag er fokus rettet mot kjernevirksomheten i en bedrift, det er varer og tjenester som skal selges. Det er dette bedriftene lever av. Det er et stort ansvar å drive bedrift i dag. Ofte er bedriftene små, ansvaret tynger på få skuldre. Ofte også kun hos en. 

Vi satser derfor på å bistå bedrifter med å få på plass gode internkontrollsystemer slik at man forebygger problemer og uheldige situasjoner som følge av at en regel ikke er fulgt. Vi påtar oss oppdrag innen internkontroll for ulike bransjer. 

Som eksempel på bransjer vil vi trekke frem landbruks-og fiskerinæringen. De har mye til felles, de er primærnæringer og høster av naturen - i en eller annen form. Det er satt strenge krav til den driften de har. Hygiene og dyrevelferd står sentralt. De har en rekke lovpålagte krav på flere områder. Vi bistår med utarbeidelse av internkontrollsystemer som kan være et nyttig verktøy for bedre etterlevelse av de lovpålagte krav. 

Vi jobber kontinuerlig med å forenkle og samordne systemene i samarbeid med våre kunder. 

Vi jobber nå med et pilotprosjekt for  fiskebåter.  
Mer informasjon følger etter hvert. 

-> Internkontrollforskriften


På samme vis som vi snakker om våre liv, kan vi snakke om bedrifters liv. Det er ulike behov i ulike faser. Når noen i lang tid har gått med planer om å starte bedrift, så vil vi gjerne bistå fra begynnelsen av. Fra fødselen, de første leveårene,  i utviklingsfaser, i vekstfaser og i vanskelige faser. Vi bistår også hvis din bedrift er inne i en omstillingsfase, kanskje når du skal satse på noe nytt. Bl.a. kan vi bistå med søknader til finansiering for ditt prosjekt, eller jobbe med at du kan benytte skattefunn som ordning i denne fasen. -> Skattefunnordningen er en god ordning for næringslivet når du har et utviklingsprosjekt du ønsker å realisere.

Vi tilbyr ulike tjenester innen rådgivning, bl.a. 

  • Prosjektledelse/management
  • Finansiering og søknader
  • Økonomisk rådgivning 
  • Forvaltningsrettet bistand ( kontakt med offentlige instanser)

Pris avtales i hvert enkelt tilfelle

Rådgivning 


Rettshjelp og juridisk rådgivning

Det kan oppstå behov for rettshjelp eller juridisk rådgivning på et område.

De fleste har hørt om fri rettshjelp. Noen benytter seg av dette, mens andre kanskje ikke benytter denne muligheten og går glipp av muligheten til å få en god løsning på et vanskelig problem. 

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp, og gis av advokater og autoriserte rettshjelpere. Saksområder som dekkes av ordningen med fri rettshjelp, er eksempelvis barnevernssaker og enkelte familiesaker, erstatningssaker, arbeidsrettssaker og husleiesaker. Timesatsen for fri rettshjelp er for tiden kr 975,- (uten mva). Salæret dekkes av det offentlige. I noen saker beregnes en egenandel for klienten etter nærmere regler.

Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med , og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue. 

Søstrene Åsjord As tilbyr bistand i forbindelse med rettshjelp og juridisk rådgivning. Edel Åsjord er autorisert rettshjelper fra Tilsynet for Advokatvirksomhet.