Regnskap

Vi fører regnskap i en 100 % skybasert løsning - Tripletex. Regnskapsprogrammet sikrer fleksibilitet og kommunikasjon med deg som kunde. Både du som kunde og vi har tilgang til ditt regnskap. Vi har vektlagt nye IT-løsninger for vårt arbeid, som sikrer effektivitet og fleksibilitet i vårt arbeid.

NOEN AV FORDELENE MED Å BRUKE TRIPLETEX:

 • Tilgang overalt, 100 % skybasert løsning

 • Enkel rollefordeling mellom klient og byrå

 • Enkel tilgang til alle klienter

 • Automatiske betalingsløsninger

 • Effektiv bilagsregistrering

 • Oversiktlig rapportering

 • En rekke muligheter for effektivisering og automatisering – mulighet til å ta inn flere klienter

 • Et fantastisk partnerprogram

Les mer om Tripletex her.

Vi bistår med:

 • Regnskapsførsel

 • Fakturering

 • Lønn

 • Årsoppgjør

 • Likningspapirer

 • Nyetablering. Stiftelse og omdanning av selskaper.Internkontroll

Regelverket oppleves ofte som komplisert for de som driver bedrifter. Det er mange krav og kjappe frister som skal overholdes. I en travel hverdag er fokus rettet mot kjernevirksomheten i en bedrift, det er varer og tjenester som skal selges. Det er dette bedriftene lever av. Det er et stort ansvar å drive bedrift i dag. Ofte er bedriftene små, ansvaret tynger på få skuldre. Ofte også kun hos én.

Vi satser derfor på å bistå bedrifter med å få på plass gode internkontrollsystemer slik at man forebygger problemer og uheldige situasjoner som følge av at en regel ikke er fulgt. Vi påtar oss oppdrag innen internkontroll for ulike bransjer.

Som eksempel på bransjer vil vi trekke frem landbruks-og fiskerinæringen. De har mye til felles, de er primærnæringer og høster av naturen - i en eller annen form. Det er satt strenge krav til den driften de har. Hygiene og dyrevelferd står sentralt. De har en rekke lovpålagte krav på flere områder. Vi bistår med utarbeidelse av internkontrollsystemer som kan være et nyttig verktøy for bedre etterlevelse av de lovpålagte krav.

Vi jobber kontinuerlig med å forenkle og samordne systemene i samarbeid med våre kunder.

Vi jobber nå med et pilotprosjekt for fiskebåter. Mer informasjon følger etter hvert.

-> Internkontrollforskriften


Rådgivning

På samme vis som vi snakker om våre liv, kan vi snakke om bedrifters liv. Det er ulike behov i ulike faser. Når noen i lang tid har gått med planer om å starte bedrift, så vil vi gjerne bistå fra begynnelsen av. Fra fødselen, de første leveårene, i utviklingsfaser, i vekstfaser og i vanskelige faser. Vi bistår også hvis din bedrift er inne i en omstillingsfase, kanskje når du skal satse på noe nytt. Bl.a. kan vi bistå med søknader til finansiering for ditt prosjekt, eller jobbe med at du kan benytte skattefunn som ordning i denne fasen. -> Skattefunnordningen er en god ordning for næringslivet når du har et utviklingsprosjekt du ønsker å realisere.

Vi tilbyr ulike tjenester innen rådgivning, bl.a.

 • Prosjektledelse/management

 • Finansiering og søknader

 • Økonomisk rådgivning

 • Forvaltningsrettet bistand ( kontakt med offentlige instanser)

Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.